Regulamente

Regulamentul IOSUD

de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat

Regulamentul Școlii doctorale „Sigismund Toduță”

Regulamentul și procedurile de concurs

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat

Regulamentul și metodologia de afiliere la Școala doctorală „Sigismund Toduță”

A IOSUD Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Formulare

Fișa de înscriere

pentru concursul de admitere la doctorat

Grila de evaluare a CV-ului profesional

Anexa 2

Cereri

Cerere de înscriere la concursul de admitere la doctorat

și Declarații

Cerere de presusținere

a tezei de doctorat

Cerere de susținere publică

a tezei de doctorat

Declarații

Declarație de originalitate

și de respectare a standardelor de calitate și de etică profesională

Declarație cu privire la publicarea tezei de doctorat

Legislație

Ordin nr. 5.845 din 17.12.2021

privind menținerea acreditării Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

Ordin nr. 3.998 din 12.03.2024

privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Contract

Contract de studii universitare de doctorat

© Copyright 2023-2024 Școala doctorală „Sigismund Toduță”