Școala doctorală „Sigismund Toduță”

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” organizează și desfășoară, prin Școala sa doctorală, programe de doctorat științific și doctorat profesional.

Programe de studii doctorale

Scopul programelor constă în formarea de competențe profesionale în domeniul Muzică.

PhD News

Alerte personalizate prin e-mail pentru a fi la curent cu evenimentele Școlii doctorale „Sigismund Toduță”.

IOSUD

Regulamentul IOSUD de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat reglementează organizarea și implementarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca.

IOSUD

În virtutea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, a fost introdusă nomenclatura oficială de „Instituție organizatoare de studii universitare de doctorat” (IOSUD). În virtutea Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011 (numit în continuare COD), IOSUD este condusă de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Regulamentul IOSUD de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat reglementează organizarea și implementarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca (cf. COD, art. 9, alin.2). Acesta este elaborat de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) și aprobat de Senatul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca (cf. COD, art. 9, alin. 12 b și art. 10).

Temeiul legal în baza căruia funcționează IOSUD Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” este Ordinul nr. 5.845/17.12.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 55 din 19.01.2022. Detalii în Lista instituțiilor organizatoare de studii de doctorat (IOSUD) || 2022.

CSUD

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat reprezintă organul colectiv de conducere al IOSUD din cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Una dintre atribuțiile principale ale CSUD este de a elabora proiectul Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat și îl supune aprobării Senatului Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Componența CSUD

Prof. univ. dr.
Gabriel Banciu

Director

Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță

Membru

Prof. univ. dr. Pavel Pușcaș

Membru

Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț

Membru

Conf. univ. dr. Nicoleta Demian

Membru

drd. Cristian Avram

Membru

Componența CSD

Prof. univ. dr.
Pavel Pușcaș

Director

Prof. univ. dr. habil. Adrian Borza

Membru

Prof. univ. dr. Dan Dediu

Membru

drd. Sabina-Maria Constantin

Membru

Secretariatul Școlii doctorale

Cleopatra Boboc

Secretar

Căutare în site

Contact

Informațiile cu caracter general și despre admitere se pot solicita în scris, folosind adresa poștală, adresa de email sau formularul online de contact.
Adresa postală


Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”

În atenția Secretariatului Școlii doctorale „Sigismund Toduță”

Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25
Cluj-Napoca 400079, România 

Email

doctorat [@] amgd.ro

Formular online de contact

* Câmp obligatoriu

© Copyright 2023-2024 Școala doctorală „Sigismund Toduță”