17–18 noiembrie 2023
ora 10:00
Online

Simpozionul tinerilor cercetători „Romeo Ghircoiașiu”

Ediția a 6-a a Simpozionului tinerilor cercetători

Simpozionul a fost înființat în 2018, la inițiativa Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) și a conducerii Școlii doctorale „Sigismund Toduță”,

Studiile prezentate în edițiile 2018–2020 au fost publicate în volume de conferință.

© Copyright 2023-2024 Școala doctorală „Sigismund Toduță”